Cách sử dụng các ký hiệu Prime trong LaTeX

Cach Su Dung Cac Ky Hieu Prime Trong Latex

Một ký hiệu nguyên tố (‘) biểu thị một hoạt động cụ thể tại một biến cụ thể. Biểu tượng này cũng được sử dụng như một dấu ngoặc kép tiêu chuẩn để chỉ ra một giá trị cụ thể. Trong Toán học, một ký hiệu nguyên tố đại diện cho bàn chân hoặc phút cung. Tương tự, biểu tượng số nguyên tố kép (“) hiển thị inch và arcsec.

Các ký hiệu nguyên tố cũng được sử dụng để mô tả đạo hàm của hàm f (x). Vì vậy, những biểu tượng này có một vai trò thiết yếu trong Toán học. Đó là lý do tại sao LaTeX cũng đưa ra cách sử dụng các ký hiệu nguyên tố. Nếu bạn cũng muốn học cách viết và sử dụng một ký hiệu nguyên tố trong LaTeX, hãy đọc hướng dẫn này để biết thêm thông tin và ví dụ.

Cách viết và sử dụng một ký hiệu nguyên tố trong LaTeX

Trong LaTeX, có hai cách khác nhau để viết một ký hiệu nguyên tố. Bạn có thể sử dụng (') biểu tượng hoặc \nguyên tố mã nguồn. Hãy bắt đầu với ví dụ có chứa mã nguồn sau:\ documentclass { bài báo }
\bắt đầu { tài liệu }
$ $ f '(x) = x ^ 2 $$
$$ h '
( x ) = x ^ hai $$
$ $ g '(x) = x ^ 2 $$
\ end {document}

Tương tự, bạn có thể sử dụng \nguyên tố mã nguồn, nhưng hãy đảm bảo sử dụng nó như sau:

\ documentclass { bài báo }
\bắt đầu { tài liệu }
$ $ f ^ { \nguyên tố } ( x ) = x ^ hai $$
$ $ h ^ { \nguyên tố } ( x ) = x ^ hai $$
$ $ g ^ { \nguyên tố } ( x ) = x ^ hai $$
\chấm dứt { tài liệu }Đầu ra:

Bạn cũng có thể viết các ký hiệu số nguyên tố gấp đôi hoặc gấp ba. Nó chỉ yêu cầu một dạng mã nguồn đơn giản sau:

\ documentclass { bài báo }
\ usepackage [ Anh ] { babel }
\bắt đầu { tài liệu }
Bạn có thể sử dụng các ký hiệu nguyên tố sau: \ newline
1 . Biểu tượng một nguyên tố: $ f ^ { \nguyên tố } ( x ) $ hoặc f '(x) hoặc $ f' ( x ) $ \ dòng mới
hai . Biểu tượng đôi nguyên tố: $ f ^ { \ prime \ prime } ( x ) $ hoặc f '' ( x ) hoặc $ f '' ( x ) $ \ dòng mới
3 . Biểu tượng ba nguyên tố: $ f ^ { \ prime \ prime \ prime } ( x ) $ hoặc f '' '(x) hoặc $ f' '' ( x ) $
\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra:

Như hình trước cho thấy, tồn tại nhiều cách tiếp cận để viết một ký hiệu nguyên tố. Tuy nhiên, f ”'(x) không cung cấp kết quả chính xác như $ f ^ {\ prime \ prime \ prime} (x) $ $ f ”'(x) $ .

Sự kết luận

Đây là cách bạn có thể nhanh chóng viết và sử dụng một ký hiệu nguyên tố trong LaTeX. Chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra một biểu tượng nguyên tố. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã giải thích việc tạo ra các ký hiệu nguyên tố khác nhau, chẳng hạn như đơn, đôi và ba. Chúng tôi hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn sử dụng ký hiệu nguyên tố trong LaTeX. Để biết thêm thông tin liên quan đến LaTeX, hãy truy cập Linux Hint để biết các bài viết như thế này.