Cách sử dụng trang ngang trong LaTeX

Cach Su Dung Trang Ngang Trong Latex

Chế độ ngang trên bất kỳ trình xử lý tài liệu nào là cần thiết để thể hiện hiệu quả các hình ảnh, bảng và văn bản lớn. Chế độ chân dung có một số hạn chế, chẳng hạn như không thể phù hợp với ảnh rộng. Các tài liệu kỹ thuật như bài nghiên cứu yêu cầu các bảng và sơ đồ lớn để cung cấp thông tin chuyên sâu. Đó là lý do tại sao các bộ xử lý tài liệu, như LaTeX, cung cấp các phương pháp để chuyển các trang của bạn từ dọc sang ngang.

Đọc hướng dẫn này nếu bạn cũng muốn tìm hiểu cách sử dụng trang ngang trong LaTeX. Hướng dẫn này sẽ giải thích việc tạo và sử dụng một trang ngang trong LaTeX.

Cách sử dụng trang ngang trong LaTeX

Để thêm một trang ngang vào tài liệu LaTeX của bạn, bạn có thể sử dụng gói lscape và mã nguồn sau đây làm ví dụ:\ documentclass { bài báo }
\ usepackage { cảnh quan }
\bắt đầu { tài liệu }
\bắt đầu { phong cảnh }
\ textbf { LaTeX có gói sử dụng dễ sử dụng để tạo trang ngang }
\chấm dứt { phong cảnh }
\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra:

Như được hiển thị trong mã nguồn trước đó, bạn chỉ yêu cầu \ lscape usepackage \ begin {Landscape} nguồn để thêm thông tin. Để thêm hình ảnh trên trang ngang, hãy sử dụng mã nguồn sau:\ documentclass { bài báo }
\ usepackage { luân phiên }
\bắt đầu { tài liệu }
\bắt đầu { một bên }
\ includegraphics [ bề rộng = \ text width ] { Hình ảnh / Linuxhint.jpg }
\chấm dứt { một bên }
\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra:

Bạn cũng có thể xoay bảng và các đối tượng khác để hiển thị chúng trên trang ngang. Vì vậy, hãy lấy một ví dụ để xoay một bảng trong trình xử lý tài liệu:

\ documentclass { bài báo }
\ usepackage { luân phiên }
\ usepackage { cảnh quan }
\bắt đầu { tài liệu }
\bắt đầu { phong cảnh }
\ centering
\nhãn mác { tab: Chi tiết }
\bắt đầu { bảng } { | c | c | c | c | c | }
đất sét
Các nhân tố & Một & B & C & D \\ \ đất sét
Số lượng & 1 & hai & 3 & 4 \\ \ đất sét
\chấm dứt { bảng }
\chấm dứt { phong cảnh }
\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra:

Bạn cũng có thể sửa đổi nguồn trước đó để thêm hình ảnh và bảng mà không cần chuyển chúng theo cách thủ công.

\ documentclass { bài báo }
\ usepackage { luân phiên }
\ usepackage { cảnh quan }
\ usepackage { đồ họa }
\bắt đầu { tài liệu }
\bắt đầu { phong cảnh }
\ centering
\ includegraphics [ bề rộng = 0,8 \ text width ] { Hình ảnh / Linuxhint.jpg }
\nhãn mác { hình: logo }
\nhãn mác { tab: Chi tiết }
\bắt đầu { bảng } { | c | c | c | c | c | }
đất sét
Các nhân tố & Một & B & C & D \\ \ đất sét
Số lượng & 1 & hai & 3 & 4 \\ \ đất sét
\chấm dứt { bảng }
\chấm dứt { phong cảnh }
\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra:

Sự kết luận

Trong LaTeX, bạn có thể sử dụng gói sử dụng lscape để xoay một trang hoàn chỉnh hoặc sang một bên để xoay một phân đoạn cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ yêu cầu phong cảnh, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gói sử dụng lscape . Chúng tôi hy vọng các ví dụ trước sẽ giúp bạn xoay vòng các phần tử hoặc một trang trong bài báo, bài nghiên cứu và bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào của bạn.