Mã Hóa

Mã hóa tệp trên Linux

Mã hóa là quá trình mã hóa dữ liệu của bạn theo cách mà chỉ những người được ủy quyền mới có thể đọc được. Nó thực hiện điều này bằng cách xáo trộn dữ liệu có thể đọc được thành một dạng mã giống như chỉ có thể được giải mã bằng khóa giải mã. Do đó, điều này cho phép người dùng bảo vệ thông tin của họ và bảo mật dữ liệu của họ ngay cả trong trường hợp thiết bị của họ bị mất hoặc bị đánh cắp. Hãy cùng chúng tôi xem xét một số kỹ thuật mã hóa phổ biến nhất hiện có trong Linux.

Cách mã hóa / giải mã tệp bằng GPG

Có nhiều giải pháp có sẵn để thực hiện các loại kỹ thuật mã hóa khác nhau. Các công cụ như TrueCrypt và VeraCrypt được sử dụng để mã hóa ổ cứng và phân vùng nhưng những công cụ này không hiệu quả đối với mã hóa tệp hoặc tài liệu chung. GPG là một công cụ miễn phí và dễ sử dụng có thể được sử dụng để mã hóa các tệp bí mật bằng cách sử dụng mã hóa bất đối xứng an toàn mà không thể dễ dàng bị cưỡng bức.