Làm cách nào để tìm kiếm người dùng trên Discord bằng thẻ?

Lam Cach Nao De Tim Kiem Nguoi Dung Tren Discord Bang The

bất hòa cung cấp phương tiện để kết nối với tất cả những người bạn biết trên nền tảng này. Tuy nhiên, việc tìm người trên Discord không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn chỉ có thể thêm người nếu bạn biết tên người dùng của họ. Cụ thể hơn, Discord Username bao gồm hai phần: đầu tiên là “ tên tài khoản ”, và thứ hai là“ thẻ người dùng ”. Nếu bạn không có thông tin về dù chỉ một người trong số họ, thì bạn không thể thêm người trên Discord.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về:

Làm cách nào để tìm kiếm người dùng Discord bằng thẻ?

Để tìm kiếm người dùng Discord bằng thẻ, hãy làm theo các bước đã nêu.Bước 1: Mở ứng dụng Discord
Ban đầu, khởi chạy ứng dụng Discord bằng cách tìm kiếm từ menu Bắt đầu:

Bước 2: Mở tùy chọn Thêm bạn bè
Tiếp theo, mở “ Thêm bạn ” tùy chọn từ cửa sổ màn hình chính của Discord:

Bước 2: Tìm kiếm người dùng bằng thẻ
Bây giờ, hãy thử thêm người dùng bằng cách chỉ sử dụng thẻ người dùng. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ chèn thẻ người dùng “ #6299 ” trong trường tìm kiếm và nhấp vào “ Gửi lời mời kết bạn ”:Có thể thấy rằng nó không hoạt động vì người dùng không thể thêm bạn bè chỉ bằng thẻ người dùng.

Bước 3: Tìm kiếm người dùng bằng tên người dùng
Bây giờ, hãy thử gửi yêu cầu với tên người dùng. Để làm như vậy, chúng tôi sẽ thêm tên “ Jenny02320 ”:

Nó cũng sẽ hiển thị thông báo lỗi sau khi nhấp vào nút “Gửi yêu cầu kết bạn”.

Làm cách nào để Tìm kiếm Người dùng Discord bằng Tên người dùng và Thẻ?

Để tìm kiếm người dùng trên Discord bằng tên người dùng và thẻ, hãy làm theo quy trình đã cho.

Bước 1: Truy cập tab Thêm bạn bè
Bấm vào ' Thêm bạn ” để truy cập tab nơi chúng tôi sẽ tìm kiếm người bạn bằng tên người dùng cùng với thẻ:

Bước 2: Gửi yêu cầu kết bạn
Trong quy trình đã nêu này, chúng tôi sẽ thêm tên người dùng bằng thẻ để gửi yêu cầu kết bạn. Đối với trường hợp đó, chúng tôi sẽ thêm “ Jenny02320#6299 ” trong tab tìm kiếm và nhấn vào “ Gửi lời mời kết bạn ”:

Hình ảnh kết quả cho thấy yêu cầu được gửi thành công tới người dùng:

Bước 3: Xác minh sự hiện diện của bạn bè
Có thể nhận thấy rằng “ Jenny02320 ” đã chấp nhận yêu cầu kết bạn và bây giờ chúng tôi là bạn bè trên Discord:

Chúng tôi đã nêu phương pháp tìm kiếm người dùng trên Discord bằng thẻ.

Sự kết luận

Discord không cho phép người dùng gửi yêu cầu kết bạn bằng cách sử dụng thẻ hoặc chỉ với tên người dùng. Bắt buộc phải gửi yêu cầu kết bạn với tên người dùng cùng với thẻ. Để làm như vậy, ban đầu, hãy khởi chạy “ Ứng dụng Discord> Thêm bạn bè> Tên người dùng#Tag> Gửi yêu cầu kết bạn ”. Bài đăng này đã nêu về việc tìm kiếm người dùng Discord bằng thẻ.