Microsoft Edge (Kế Thừa)

Tạo lối tắt cho trang web (.URL) mở trong Edge - Winhelponline

Nhấp đúp vào các phím tắt của trang web sẽ mở trong bất kỳ thứ gì bạn đã đặt làm trình duyệt web mặc định. Nhưng nếu bạn muốn tạo các phím tắt cho trang web luôn mở trong Microsoft Edge bất kể trình duyệt mặc định của bạn là gì, thì đây là cách thực hiện điều đó. Nhiều ứng dụng phổ biến tích hợp sẵn đăng ký giao thức URL

[EdgeManage] Tiện ích quản lý mục ưa thích của Edge Cho phép bạn nhập, xuất, sắp xếp, đổi tên và di chuyển mục ưa thích - Winhelponline

Bản cập nhật tháng 11 đã thay đổi cách Microsoft Edge lưu trữ các mục yêu thích. Kể từ khi chúng được lưu trữ trong một tệp cơ sở dữ liệu có tên là spartan.edb, và không thể xuất các mục yêu thích của Edge nguyên bản hoặc quản lý chúng theo cách bạn muốn. Lưu ý: Thông tin trong bài viết này không áp dụng cho Microsoft mới