Làm thế nào để Đặt lại Cài đặt Thanh công cụ và Ruy-băng của OneNote 2016 về Mặc định? - Winhelponline

Nếu bạn đã tùy chỉnh cài đặt Thanh công cụ truy cập nhanh và ruy-băng OneNote và cần hoàn nguyên về cài đặt mặc định, thì đây là một số cách để thực hiện việc đó. . Để sao lưu tùy chỉnh của bạn