Cách sử dụng biểu tượng đồng dư LaTeX

Cach Su Dung Bieu Tuong Dong Du Latex

Biểu tượng đồng dư trong toán học được sử dụng để chỉ ra sự tương đồng giữa các tam giác. Ký hiệu (≅) là sự kết hợp của ký hiệu dấu bằng (=) và dấu ngã (~). Biểu tượng đồng dư là một trong những biểu tượng được sử dụng phổ biến nhất của hình học, biểu thị mối quan hệ giữa các hình tam giác.

Biểu tượng này có thể trông đơn giản, nhưng nhiều người dùng đôi khi bị nhầm lẫn khi ghi nó vào trình xử lý tài liệu. Bạn có thể đã biết LaTeX (bộ xử lý tài liệu) yêu cầu mã nguồn để tạo một biểu tượng đồng dư. Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích một cách đơn giản để viết và sử dụng một biểu tượng đồng dư trong LaTeX.

Cách sử dụng biểu tượng đồng dư LaTeX

Hãy bắt đầu với một ví dụ để chứng minh sự đồng dư giữa tam giác △ ABC và △ PQR thông qua đồng dư SSS như sau:

\ documentclass { bài báo }
\ usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\ usepackage { graphicx }
\ usepackage { amssymb }
\bắt đầu { tài liệu }
\ includegraphics { Hình ảnh / image.jpg }

ABC và PQR là hai tam giác. Vì vậy, hãy chứng minh rằng cả hai tam giác đều đồng dư hay không:

$$ \ overline { AB } \ cong \ overline { PQ } $$
$$ \ overline { BC } \ cong \ overline { QR } $$
$$ \ overline { AC } \ cong \ overline { PR } $$

Theo quan sát trước đó, các tam giác PQR và ABC là đồng dư thông qua đồng dư SSS (Side - Side - Side).

\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra:

Tương tự, bạn cũng có thể sử dụng ký hiệu không đồng dư để biểu thị rằng hai tam giác không đồng dư. Ví dụ: hãy chứng minh sự tương đồng giữa △ DEF và △ XYZ như sau:

\ documentclass { bài báo }
\ usepackage [ utf8 ] { inputenc }
\ usepackage { amssymb }
\ usepackage { graphicx }
\bắt đầu { tài liệu }
\ includegraphics { Hình ảnh / image.jpg }

$$ \ overline { CỦA } \ ncong \ overline { XY } $$
$$ \ overline { NẾU } \ ncong \ overline { YZ } $$
$$ \ overline { DF } \ ncong \ overline { XZ } $$

Theo quan sát trước đó, các tam giác DEF và XYZ không đồng dạng.

\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra:

Sự kết luận

LaTeX là một trình xử lý tài liệu tuyệt vời cho phép người dùng tạo các tài liệu nghiên cứu, bài báo và tài liệu kỹ thuật. Nó yêu cầu thông tin chính xác về mã nguồn để viết các ký tự đặc biệt, ký hiệu kỹ thuật, v.v. Biểu tượng đồng dư là một ký hiệu hình học mà bạn có thể sử dụng để biểu thị sự đồng dạng giữa hai tam giác. Chúng tôi đã giải thích cách viết và sử dụng một ký hiệu đồng dư trong LaTeX. Hơn nữa, chúng tôi đã đưa vào một phương pháp để tạo các ký hiệu không đồng dư một cách dễ dàng.