Cách viết và sử dụng biểu tượng cái mũ trong LaTeX

Cach Viet Va Su Dung Bieu Tuong Cai Mu Trong Latex

Biểu tượng mũ được sử dụng trong thống kê để hiển thị giá trị ước tính. Nó cũng được sử dụng để biểu diễn các vectơ đơn nhất. Biểu tượng mũ cũng được sử dụng như một dấu mũ và dấu mũ trong một số ngôn ngữ. Biểu tượng mũ có một vai trò quan trọng trong việc viết các biểu thức liên quan đến véc tơ.

Đó là lý do tại sao nhiều bộ xử lý tài liệu như LaTeX hỗ trợ mã nguồn sử dụng biểu tượng cái mũ. Tuy nhiên, nhiều người dùng không biết mã chính xác và có thể gặp lỗi. Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ bao gồm các cách khác nhau để viết và sử dụng biểu tượng chiếc mũ trong LaTeX.

Làm thế nào để viết và sử dụng biểu tượng cái mũ trong LaTeX?

Rất dễ dàng thêm biểu tượng chiếc mũ vào tài liệu LateX của bạn vì nó chỉ yêu cầu mã nguồn sau:\bắt đầu { tài liệu }

$$ \Có {i} $ $

$
$ \một vật { TRONG } = | a | \Có {a} $ $

\chấm dứt { tài liệu }Đầu raCó các biến thể khác của biểu tượng chiếc mũ trong LateX và bạn cần các gói khác nhau để đại diện cho chúng. Vì vậy, hãy sử dụng mã vật lý \ usepackage và \ vu {}:

\ lớp tài liệu { bài báo }

\ gói sử dụng { vật lý học }

\bắt đầu { tài liệu }

$ \ của {k} $

\chấm dứt { tài liệu }Đầu ra

Bạn có thể sử dụng \ vu * {} thay vì sử dụng ở trên để lấy ký tự nghiêng với biểu tượng chiếc mũ:

\ lớp tài liệu { bài báo }

\ gói sử dụng { vật lý học }

\bắt đầu { tài liệu }

$ \từ* {k} $

\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra

Tương tự, bạn có thể tạo các biểu thức dài bằng cách sử dụng $$ trong mã nguồn:

\ lớp tài liệu { bài báo }

\bắt đầu { tài liệu }

$$ \một vật { một } = 1 \Có { tôi } +2 \Có { j } +3 \Có { j } +4 \Có {k} $ $

\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra

Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng cái mũ trong chế độ văn bản bằng mã \ ^ {} và đây là ví dụ cơ bản:

\ lớp tài liệu { bài báo }

\bắt đầu { tài liệu }

\ ^ { x } , \ ^ { Y } , và \ ^ { Với } là các vectơ đơn vị.

\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra

Trong một số ngôn ngữ, ký hiệu mũ được sử dụng như dấu mũ hoặc dấu mũ. Ví dụ: hãy dịch từ 'Inquest' sang tiếng Pháp vì nó có biểu tượng chiếc mũ:

\ lớp tài liệu { bài báo }

\bắt đầu { tài liệu }

Enqu \ ^ { } các

\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra

Nếu bạn muốn sử dụng biểu tượng chiếc mũ này trên một chữ cái hoặc một từ, vui lòng sử dụng mã nguồn sau:

\bắt đầu { tài liệu }

$$ \ widehat {LinuxHint} $ $

\chấm dứt { tài liệu }

Đầu ra

Sự kết luận

Nhiều câu hỏi toán học và phương trình trong vật lý yêu cầu ký hiệu mũ để biểu thị một véc tơ đơn vị. Do đó, chúng tôi đã giải thích các cách khác nhau để viết và sử dụng biểu tượng chiếc mũ trong LaTeX. Bạn cũng có thể sử dụng các biểu tượng mũ với các gói khác nhau, mà chúng tôi đã đề cập trong thông tin ở trên.